Austrijski prioriteti prilikom predsjedanja EU

Objavljeno

Foto: Choneschones / Dreamstime

Možda ste primijetili da svakih šest mjeseci kada neka zemlja članica preuzme predsjedanje Europskom unijom na Labu popratimo tu promjenu prikazom ključnih dokumenata koji prate promjenu na čelu Unije.

Ad
Ad

Svakih 6 mjeseci jedna od država članica kroz rotacijski mehanizam predsjedava Vijećem Europske unije. To je prilika da predsjedavajuće države članice postave svoje prioritete koji se usklađuju s ranije već postavljenim prioritetima. Hrvatska će predsjedavati u prvoj polovici 2020. godine.

Od 1. srpnja 2018. godine Unijom predsjeda Austrija. Moto austrijskog predsjedanja je „Europa koja štiti“.

Austrijski prioriteti prilikom EU predsjedavanja su: 1. Sigurnost i borba protiv ilegalne migracije, 2. Osiguranje prosperiteta i konkurentnosti kroz digitalizaciju i 3. Stabilnost europskog susjedstva odnosno EU perspektiva za Jugoistočnu Europu. Sva tri prioriteta od velike su važnosti za Hrvatsku i zemlje u okružju.

Sigurnost i borba protiv ilegalne migracije i sprječavanje nekontrolirane migracije fokusira se na pomoć prije nego što migranti dođu na teritorij EU. Uključuje reformu europskog sustava azila, jačanje europske granične i obalne straže (tzv. FRONTEX) zbog zaštite vanjskih granica Unije, razmjenu informacija među državama članicama, razlikovanje izbjeglica i ekonomskih migranata, sprječavanje krijumčarenja ljudima, borbu protiv organiziranog kriminala, radikalizacije, antisemitizma, ekstremističkih i terorističkih aktivnosti kroz jačanje specijalnih policijskih postrojbi te zajedničko osiguranje vraćanja migranata u treće zemlje.

Zanimljivo je da se u kontekstu koncepta de-radikalizacije najavljuju rasprave vezane uz politički islam i poticanje europskog stila islama (engl. „Europe-style Islam“) koji uzima u obzir europske vrijednosti, vladavinu prava i sigurnost. Ovo je veoma zanimljivo za Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu, s obzirom da se u ovim zemljama afirmirao i integrirao upravo takav islam, koji bi mogao poslužiti kao model za čitavu Europu.

Osiguranje prosperiteta i konkurentnosti kroz digitalizaciju je prioritet ekonomske politike. Unatoč tome što je EU najveća globalna trgovinska sila i najveće tržište, udio europske ekonomije u BDP-u svijeta opada. To je jednim dijelom neizbježno: uzlet Kine, Indije i drugih azijskih država te u mnogo manjoj mjeri nekih afričkih država odvija se brže od rasta u Europi zbog razlika u startnim osnovicama. Međutim, dio europskog zaostajanja vjerojatno proizlazi iz nekih drugih razloga – jedan od njih mogla bi biti i pretjerana i skupa regulacija ili visoka porezna opterećenja ali i razlozi koji usporavaju inovativnost, osobito u novim tehnologijama. Austrija stoga prioritet vidi u izbjegavanju pretjerane reguliranosti te u poticanju inovacija i digitalizacije kao jamaca konkurentnosti. To znači dovršetak digitalnog jedinstvenog tržišta, digitalizaciju radnih odnosa, modernizaciju javnih uprava i industrijskih politika koje bi trebale poboljšati uvjete poslovanja za pružanje digitalnih usluga.

Austrija je također fokusirana na izbjegavanje poreznog natjecanja među državama članicama i uspostavu pravednog tržišnog natjecanja među kompanijama. U kontekstu digitalnih kompanija to znači oporezivanje u zemlji gdje je dobit nastala.

Stabilnost europskog susjedstva odnosno EU perspektiva za Jugoistočnu Europu se planira postići kroz jačanje partnerstva sa zemljama s kojima Austrija dijeli povijesno i kulturno nasljeđe. Cilj je potaknuti EU perspektivu navedenih zemalja sukladno jasnim kriterijima prema kojima bi se rezultati zemalja procjenjivali pojedinačno i tako mjerio napredak.

Opisani prioriteti su razrađeni kroz deset područja. U području ekonomske politike može se izdvojiti nekoliko inicijativa. Austrija će poticati uravnoteženu slobodnu trgovinu i investicijske sporazume na način da se u okviru Svjetske trgovinske organizacije (WTO) uspostave poštena pravila međunarodne trgovine. Ovo je važan odgovor na jednostrane protekcionističke akcije, poziv za vraćanje za pregovarački stol u okviru WTO.

Austrija se u isto vrijeme zalaže za screening stranih investicija koje iz trećih zemalja dolaze u EU. Drugim riječima, Austrija će inzistirati na jednakim pravilima za sve tako da ulagači iz primjerice Kine ne mogu uživati neke pozadinske državne poticaje koje ulagači na jedinstvenom tržištu ne mogu imati od svojih država.

Austrija će raditi i na jačanju koordinacije europske ekonomske politike kako bi fokus bio na mjerama koje donose dodanu vrijednost. Podržava se zajednička osnovica za oporezivanje dobiti, suradnja poreznih uprava država članica i modernizacija sustava PDV-a koja je bitna za jačanje jedinstvenog tržišta.

Veliku pažnju dobiva i digitalna sigurnost koja podrazumijeva transparentnost korištenja podataka, tehnološki suverenitet, zaštitu kritične infrastrukture te poboljšanje kibernetičke i internetske sigurnosti. Austrija ističe kako je Europa ranjiva zbog ovisnosti o ne-europskim sigurnosnim tehnologijama. Poticat će se globalni pristup slobodi i sigurnosti u digitalnom svijetu te sigurnosna unija prilagođena budućnosti i građanima (engl. future-proof security union). U kontekstu digitalizacije radnih odnosa planira se uključivanje europskih socijalnih partnera. Poticat će se bolja socijalna zaštita samozaposlenih i osoba s atipičnim oblicima zaposlenja, zaštita zdravlja radnika, sprječavanje diskriminacije, podrška osobama s posebnim potrebama kod pristupa pojedinim proizvodima i uslugama te uravnotežen odnos poslovnog i privatnog života.

Konkurentnost je važna karika za Austriju. Poticat će se kroz niz inicijativa. Jačat će se inovacijske i profesionalne vještine, digitalne poslovne usluge, agencije za zaštitu tržišnog natjecanja, primjena umjetne inteligencije u reindustrijalizaciji Europe i koncepta industrija 4.0. Nastavit će se provedba agende za bolje propise, uklanjanje birokratskih prepreka na jedinstvenom tržištu, digitalizacija prava trgovačkih društava a dovršit će se i zakonodavni proces za razvoj sustava Single Digital Gateway (jedinstvene info-točke koja će pružati informacije o prekograničnom poslovanju, preseljenju, studiranju i drugim oblicima mobilnosti unutar EU). Zbog poticanja istraživanja Austrija podržava ideju jedinstvenog tržišta znanja (Single Market for Knowledge) i europskog oblaka za otvorenu znanost (European Open Science Cloud).

Naročito je naglašeno poticanje uravnoteženog tržišnog natjecanje u području prometnih usluga i čuvanje konkurencije u području zračnog prometa, kao i modernizacija prometne infrastrukture i pravila njezinog financiranja. Austrija zagovara revidiranje transeuropske prometne mreže te čisti i ekološki prilagođeni cestovni prijevoz. Poticat će se konkurencija i u području telekomunikacijskih usluga, modernizacija zaštite osobnih podataka i zaštita privatnosti kod elektroničkih komunikacija, daljnja ulaganja u širokopojasne i mobilne mreže te slobodan protok ne-osobnih podataka. U području energetskih usluga poticat će se energetska učinkovitost, veće korištenje obnovljivih izvora energije na konkurentnim tržištima električne energije, sigurnost opskrbe energentimai  dopuna zajedničkih pravila za unutarnje tržište prirodnog plina. Planira se poticati i pravedna konkurencija u području audiovizualnih usluga.

Brze šestomjesečne rotacije država predsjedateljica građanima država članica europsku politiku vjerojatno čine slabo razvidnom. Međutim te rotacije i sadržaje deklariranih ciljeva zemalja predsjedateljica nipošto ne treba podcijeniti. Europa jača kroz predsjedanje različitih država s različitim perspektivama. Kako se s rotacijama država na čelu Unije nužno rotiraju i političke opcije koje su u danom trenutku u pojedinim državama na vlasti, kroz komunikaciju o zajedničkim ciljevima postupno se gradi suglasje o europskim politikama, ne samo među državama članicama nego i među različitim političkim opcijama. Stoga i predstojećem predsjedanju Hrvatske u prvoj polovici 2020. treba posvetiti odgovarajuću pozornost.