Bliži li se zaokret poslovnog ciklusa u SAD-u: recesija nije iza ugla

Ilustracija: Gibsonff / Dreamstime

Što je to obratna krivulja prinosa, može li se uz njenu pomoć predvidjeti recesiju i kako trenutno stoje stvari u tom pogledu? Naš analitički tim je zaključio da u SAD-u recesija još nije blizu…

Ad
Ad

Članak Denisa Alajbega o najduljem rastu dioničkog tržišta u SAD-u i B2B o poslovnim ciklusima dobra su podloga za razumijevanje sve učestalije rasprave među američkim ekonomistima i investitorima o tome bliži li se razdoblje ekonomske ekspanzije u SAD-u kraju.

U ovom tekstu nećemo ulaziti u „fundamentalnu“ makro analizu američkog gospodarstva već ćemo pažnju posvetiti jednom, moglo bi se reći, „tehničkom“ indikatoru i prediktoru zaokreta poslovnog ciklusa – okrenutoj krivulji prinosa (eng. inverted yield curve).

Krivulja prinosa

Da bi se ovaj prediktor razumio, potrebno je prvo definirati krivulju prinosa.

Krivulja prinosa (eng. yield curve) je krivulja koja opisuje vremensku strukturu kamatnih stopa i pokazuje tržišne prinose identičnih (po kvaliteti/riziku) vrijednosnih papira različitog vremena do dospijeća. Ova krivulja se najčešće prikazuje za državne obveznice.

U literaturi se spominje pet tipova krivulje prinosa, koji su prikazani na Slici 1.

  • normalna
  • s velikim nagibom (eng. steep)
  • s grbom (eng. hupmed)
  • ravna (eng. flat)
  • okrenuta (eng. inverted)

Slika 1: Tipovi krivulje prinosa

Izvor: investing.com

Normalna krivulja prinosa ima pozitivan nagib, što znači da kratkoročne vrijednosnice i maju niže prinose od dugoročnih, što je očekivano s obzirom na premiju rizika ročnosti. Također, normalna krivulja pokazuje da investitori očekuju kako će u budućnosti inflacija i referentne kamatne stope rasti pa je ovaj oblik krivulje karakterističan za fazu ekspanzije poslovnog ciklusa.

Krivulja prinosa s velikim nagibom je varijacija normalne krivulje te je karakteristična za razdoblja snažne ekonomske ekspanzije, a nekad može signalizirati i kraj recesije. Ova krivulja pokazuje da investitori očekuju relativno brzo i snažno povećanje kratkoročnih kamatnih stopa (najčešće zbog podizanja referentne kamatne stope središnjih banaka).

Ravna krivulja prinosa se pojavljuje u uvjetima kada se očekuje usporavanje inflacije i slabiji ekonomski rast. Investitori u tim uvjetima traže manju premiju na dugoročne krivulje budući da manje strahuju od gubitka vrijednosti zbog visoke inflacije. Ovakva krivulja prinosa se često smatra prvim signalom budućeg zaokreta poslovnog ciklusa iz faze ekspanzije u fazu kontrakcije.

Krivulja prinosa s grbom s pojavljuje relativno rijetko, a njezin oblik pokazuje da su prinosi na vrijednosne papire srednjeg roka viši od prinosa na kratkoročne i dugoročne vrijednosne papire. Ona se pojavljuje u razdobljima neizvjesnosti oko smjera ekonomske politike ili putanje gospodarstva, a najčešće najavljuje promjenu tipa krivulje iz normalne u okrenutu.

Okrenuta krivulja prinosa se pojavljuje u uvjetima kada se očekuje recesija. Kada krivulja ima ovaj oblik dugoročne kamatne stope su značajno niže od kratkoročnih i srednjoročnih kamatnih stopa. Ona nastaje jer investitori očekuju pad inflacije i gospodarske aktivnosti te niže kamatne stope u budućnosti (zbog snižavanja referentnih kamatnih stopa kao reakcije središnjih banaka na usporavanje gospodarstva). Budući da se očekuje budući pad prinosa na dugoročne vrijednosne papire investitori u njih ulažu kako bi „zaključali“ trenutačno viši prinos, što povećava cijenu dugoročnih papira i smanjuje cijenu kratkoročnih papira (uz pretpostavku da dolazi do promjene portfelja od kratkoročnih papira prema dugoročnim).

Okrenuta krivulja prinosa kao prediktor recesije

Okrenuta krivulja prinosa je u investitorskoj zajednici vrlo popularan tehnički alat za predviđanje faze poslovnog ciklusa budući da je u SAD-u okrenuta krivulja prinosa prethodila posljednjih sedam recesija, uključujući i onu 2008. godine.

Na Slici 2 su prikazani podaci američkog Freda o razlici između prinosa na desetogodišnje i tromjesečne državne vrijednosne papire SAD-a. Pozitivna razlika između dugoročnih i kratkoročnih papira pokazuje da je krivulja prinosa pozitivno nagnuta, a negativna razlika pokazuje da je krivulje negativno nagnuta.

Osjenčana područja na slici prikazuju recesiju, a može se zamijetiti da je uistinu prije svake recesije u razdoblju jedne do dvije godine prije formalnog početka recesije razlika između dugoročnih i kratkoročnih prinosa bila negativna, tj, da je krivulja prinosa postala obrnuta.

Slika 2: Razlika prinosa između 10.ogodišnjeg i 3-mjesečnog državnih vrijednosnih papira u SAD-u

Izvor: Fred

Iz slike se također vidi kako se razlika počela ubrzano smanjivati, što je i potaknulo raspravu o mogućem nagovještaju recesije.

Trenutačno je razlika i dalje pozitivna, kreće se oko 1%, što znači da recesija nije „iza ugla“. Također, ne smije se zaboraviti da se ovog puta krivulja prinosa oblikuje nakon najvećeg i nikada prije upotrjebljenog programa kvantitativnog opuštanja (QE), što znači da trenutačno kretanje razlike može samo biti posljedica postupne normalizacije monetarne politike i privikavanja gospodarstva na život nakon QE-a.

Međutim, najdulji povijesni rast dionica, upitni efekti fiskalnih stimulansa, posljedice trgovinskog rata i usporavanje mnogih zemalja u razvoju ipak daju investitorima povoda da pozorno prate kretanje krivulje prinosa i trenutka kada se ona počne približavati nuli.