Divlja srijeda: maloprodaja, FED, inflacija…

Objavljeno

Kao što smo jučer najavili, najnoviji potez FED-a i objava inflacije za Hrvatsku zaslužuju poseban komentar. No, ECB i američka statistika o maloprodaji pobrinuli su se da srijeda bude još uzbudljiviji dan. Inflacija u Hrvatskoj 10,8% Objavljeno je da je harmonizirani indeks potrošačkih cijena za Hrvatsku u svibnju iznosio 10,8%. To je stopa promjene opće… Nastavi čitati "%s"

Ususret FED-u: recesijski signali s tržišta obveznica

Objavljeno

Jučer sam objavio detaljnu analizu događaja u svjetlu očekivanja FED-ove odluke o kamatnim stopama kroz usporedbe s ranijim recesijama. Danas nešto kraće: o odnosima kamatnih stopa odnosno krivulji prinosa koja pokazuje prinose na obveznice različitih ročnosti. Poznato je da se negativno nagnuta krivulja prinosa s kratkoročnim kamatnim stopama iznad dugoročnih smatra relativno pouzdanim signalom recesije… Nastavi čitati "%s"

Ususret FED-u: dionička tržišta u recesijama

Objavljeno

Dok se uvelike spekulira o velikom rastu kamatnih stopa i mogućoj recesiji u SAD-u, pogledajmo koliko je recesija bilo u najvećem svjetskom gospodarstvu u toku 77 godina nakon Drugog svjetskog rata te kako se dioničko tržište ponašalo u njima. Povijesne analogije pomoći će boljem razumijevanju aktualnog stanja i perspektiva američkog gospodarstva. Od pomoći su i… Nastavi čitati "%s"

Kontradiktorni signali FED-a

Objavljeno

Iako smo dosad trebali prežvakati činjenicu da inflacija nije „prolazni fenomen“, investitori, čini se, još uvijek nisu izgubili svaku nadu, priželjkujući skori završetak ciklusa podizanja kamatnih stopa, kao da umjereno restriktivna monetarna politika inflaciju može anulirati preko noći… Nastavi čitati "%s"

Što stoji iza pada tržišne kapitalizacije vodećih svjetskih banaka?

Kvartalni poslovni rezultati burzovnih kompanija važni su jer daju uvid u poslovanje vitalnog dijela ekonomije. Takvi se rezultati preslikavaju i na vrijednost samih kompanija, a ako impliciramo da tržište realno vrednuje same kompanije, onda tržišna kapitalizacija (cijena) predstavlja i iskaz vrijednosti kompanija. To je još važnije kada se radi o bankama. Njihovi rezultati pružaju jedinstvenu… Nastavi čitati "%s"