Inflacija u Hrvatskoj “zaglavila” na 2,1%?

Objavljeno

Foto: Elnur / Dreamstime

Ad
Ad

Dok nove objave stopa inflacije širom svijeta iz mjeseca u mjesec donose sve veće i veće brojke, inflacija potrošača u svibnju je u Hrvatskoj ostala na istoj razini kao u travnju: rast cijena u odnosu na isti mjesec prošle godine ostao je na razini od 2,1%. Prosjek za prvih pet mjeseci ove u odnosu na prvih pet mjeseci prošle godine je na još skromnijih 1,1%.

Energenti su pogurali cijene (troškovi prijevoza povećani su 11,4%), a na to su se nadovezale povećane trošarine pa su cijene alkoholnih pića i duhana povećane 5,9%. No, sve ostale cijene ostale su mirne:

  • cijene hrane i bezalkoholnih pića smanjene su za 0,7% u odnosu na svibanj 2020.,
  • cijene odjeće i obuće smanjenje su za 1,4%,
  • troškovi stanovanja povećani su za 1,6%,
  • pokućstvo i oprema za kuću za 0,2%,
  • zravstvene usluge za 1,2%,
  • komunikacije za 1,1%,
  • rekreacija i kultura za 1,9%,
  • troškovi obrazovanja za 0,8%,
  • a još je jedini značajniji porast zabilježen kod hotela i restorana (2,2%).

Sada preostaje pratiti je li 2% ili malo iznad 2% tempo inflacije kojem konvergiraju i očekivanja i realnost, ili je riječ samo o kratkom intermezzu prije nego što se cijene inputa (prvenstveno energije) osjetnije preliju na cijene finalnih proizvoda.