Inkubator VIII: kraj za ovu godinu

Objavljeno

Ilustracija: Željko Badurina

Ad
Ad

U suradnji sa servisom za poslovne informacije Bon.hr u prethodnih osam nastavaka svakoga utorka u rubrici Inkubator pokušali smo oslikati duboke promjene koje se odvijaju u strukturi hrvatskoga gospodarstva.

Ideja je krenula s makroekonomske razine. Nakon ulaska u EU i početka izlaska iz šestogodišnje krize hrvatsko gospodarstvo bilježi skroman rast, ali na novim osnovama. Nema napuhavanja potražnje i državnih investicija. Rastu samo produktivni, osobito oni sposobni za izvoz. Zbog toga je gospodarski rast nešto sporiji nego prije 2008., ali je održiviji, zdraviji.

Prošla 2016. godina bila je zapravo prva godina s ozbiljnijim gospodarskim rastom. Prije toga, hrvatsko gospodarstvo je bilo neobično stagnantno i uspavano, moglo bi se reći gotovo zamrznuto. Ovo izvrsno istraživanje kolega s Ekonomskog instituta (Škrinjarić, Recher i Rajh) pokazalo je da se u općenito močvarnom gospodarskom tlu ipak vide pomaci na bolje:

“Smanjivanje proizvodnosti rada i ukupne faktorske proizvodnosti sugerira da se potencijal za rast i stvaranje novih vrijednosti u hrvatskim kompanijama s vremenom smanjuje, dok se istovremeno zbog povećanja jediničnog troška rada smanjuje međunarodna troškovna konkurentnost kompanija. Istraživanje također sugerira da je intenzitet tržišnih sila mjeren stopama ulaska i izlaska poduzeća s tržišta u Hrvatskoj značajno umanjen. Stope ulaska i izlaska poduzeća s tržišta, naime, više nalikuju onima koje bilježe stabilne i razvijene europske ekonomije, a značajno su manje u odnosu na stope ulaska i izlaska koje bilježe nove zemlje članice Europske unije čije su ekonomije, kao i hrvatska ekonomija, još uvijek u fazi transformacije i ekonomskog sustizanja razvijenih europskih država. Takav rezultat sugerira da hrvatsku ekonomiju karakterizira manje intenzivan tržišni dinamizam koji ne može na adekvatan način doprinijeti povećanoj inovativnosti i bržem rastu kako korporativnog sektora, tako i ukupne ekonomije. Dva segmenta korporativnog sektora, međutim, odudaraju od ovog trenda. Velika poduzeća te poduzeća izvoznici ostvarila su tijekom vremena povećanje proizvodnosti rada i ukupne faktorske proizvodnosti, a kod izvoznika je prisutan i trend smanjenja jediničnog troška rada, što znači da se njihova troškovna konkurentnost poboljšava.» (EIZG, 2017)

Naši uvidi koji se temelje na jednostavnoj analizi osnovnih podataka iz financijskih izvještaja poduzetnika za 2016. godinu u skladu su s ovim nalazima. Inkubator II (linkovi na tekstove nalaze se i u dnu teksta) otkrio je 231 hrvatsko poduzeće s godišnjim prihodom većim od 100 milijuna kuna kojima je prihod od prodaje na stranim tržištima rastao više od 5% u odnosu na 2015. Od toga je 108 poduzeća na stranim tržištima ostvarivalo više od 50% prihoda.

Inkubator III nije imao izvoz u prvom planu, već profitabilnost. 192 poduzeća s prihodom iznad 100 milijuna kuna na godinu ostvarilo je rast prihoda od 5% ili veći i minimalnu neto profitnu maržu od 4%.

Inkubator IV je pokazao da su čak 292 poduzeća s godišnjim prihodom između 40 i 100 milijuna kuna 2016. u odnosu na 2015. bilježila rast prihoda od izvrsnih 25%. Inkubator V je u tom razredu prema prihodima tražio rastuće izvoznike pronašavši ih 250.

Šesti inkubator je zašao u još niži razred, među poduzeća s godišnjim prihodom između 2 i 40 milijuna kuna. Ako se postavi minimalni prag na ostvareni prihod 2015. od 2 milijuna kuna, čak 1625 poduzeća u ovoj skupini bilježilo je rast prihoda 2016. od 50% ili više. Inkubator VII tražio je u tom segmentu one kojima raste prihod na stranim tržištima i pronašao ih je 1730.

Podsjetimo da je svaki od tekstova u rubrici Inkubator završio s pripadajućom listom poduzeća, pri čemu je uz prvo poduzeće na listi priključena poveznica putem koje se moglo pristupiti bazi poslovnih podataka Bon.hr i istraživati sadržaje kako bi se moglo procijeniti isplati li se pretplatiti na tu uslugu radi boljeg razumijevanja poslovnog okruženja, konkurencije i upravljanja rizicima (servis Bon.hr nudi i rejting svih poduzeća).

Ovime završava ovogodišnja serija u rubrici Inkubator. U njoj ćemo i dalje objavljivati tekstove od važnosti za rast malih i srednjih poduzeća. No tek po dostavi financijskih izvješća za 2017. ponovo ćemo pokrenuti analitiku, ne bismo li utvrdili do kakvih je promjena došlo u ovoj poslovnoj godini.

 

Inkubator I: top 50

Inkubator II: veliki i rastući izvoznici

Inkubator III: veliki koji rastu i profitabilni su

Inkubator IV: rakete koje brzo rastu s prihodom između 40 i 100 milijuna kuna

Inkubator V: rastući izvoznici između 40 i 100 milijuna kuna godišnjeg prihoda

Inkubator VI: brzorastuća mala poduzeća između 2 i 40 milijuna kuna godišnjeg prihoda

Inkubator VII: čak 1730 malih i rastućih hrvatskih izvoznika