Kako se (ni)je promijenila struktura hrvatskog gospodarstva od 2008. do danas

Objavljeno

Ad
Ad

Iako nam se ponekad može činiti kako se ništa u hrvatskom gospodarstvu strukturno ne mijenja ili se pak mijenja samo na gore, to baš i nije tako. Činjenica je da je hrvatski BDP danas, osam godina od izbijanja gospodarske krize te unatoč tome što zadnje dvije godine bilježi pozitivne stope rasta, realno na 8,5% nižoj razini od svog vrhunca zabilježenog 2008. godine. No, to ne znači da se u pozadini ne događaju i neke pozitivne stvari.

Prvo, uvijek trebamo imati na umu kako je standard dosegnut 2008. bio na izrazito trulim temeljima. Nije Hrvatska bez razloga, a kao pravi raritet u modernoj ekonomskoj povijesti, provela 6 godina u recesiji – pojava svjetske financijske krize samo je ubrzala procese koji bi prije ili kasnije rezultirali dubokom gospodarskom recesijom.

Zaduživanje u inozemstvu i višegodišnji kreditni rast po visokim dvoznamenkastim stopama, koji je završavao u klasičnoj potrošnji iznad realnih (održivih) mogućnosti te neproduktivnim investicijama, nije mogao trajati u nedogled. Da ne ponavljamo sve poznato, dovoljno je pogledati kako nam se kretao tekući račun platne bilance:

  • 2006. -6,5% BDP-a,
  • 2007. -7,1% BDP-a,
  • 2008. -8,8% BDP-a.

Sve i da su ti deficiti bili posljedica investicija u sektor međunarodno razmjenjivih dobara (a toga je bilo najmanje), takvi manjkovi naprosto nisu dugoročno održivi. Uz sav prihod od turizma, bruto međunarodne pričuve naposljetku nisu više pokrivale ni 5 mjeseci vrijednosti uvoza roba i usluga. Ukratko, dosegnuti standard je bio zavaravajući i ispuhivanje bi vrlo skoro krenulo i bez poticaja izvana u vidu financijske krize.

S obzirom da će proći punih 10 godina prije nego opet dostignemo razinu BDP-a zabilježenu 2008., slobodno možemo govoriti o „izgubljenom desetljeću“ – ali samo kao kritiku lošim javnim politikama zbog kojih nismo ranije izašli iz recesije. Za sve drugo, uvijek trebamo imati na umu kontekst tada dostignutog standarda (=„truli temelji“).

Na slijedećem grafikonu možemo vidjeti kako se kretao realni BDP i ključne sastavnice u zadnjih 8 godina tj. kako se određeni strukturni pomak gospodarstva ipak dogodio (sve je prikazano u stalnim cijenama tj. prilagođeno za inflaciju).

 

Izvor: DZS, obrada: autor

Zbilja puno toga možemo vidjeti iz priloženog grafikona, a najvažnije je istaknuti slijedeće:

  • Najveći utjecaj na pad BDP-a imao je izraziti pad investicija. U 2016. ukupne bruto investicije bile su na 38,5% nižoj razini nego 2008. godine.
  • Potrošnja kućanstva, kao najveća sastavnica BDP-a, danas je na 10,5% nižoj razini: pala je više nego ukupni BDP što upućuje na to da su se građani prilagodili novim okolnostima i realnim mogućnostima.
  • No, potrošnja države je cijelo vrijeme bila otprilike jednaka (u 2009., kad je zabilježen najsnažniji pad gospodarstva, čak je i porasla za preko 2%), unatoč tome što se državna blagajna osjetno slabije punila. Podsjetimo da cijelo vrijeme govorimo u realnim terminima, a to znači da je državna potrošnja u nominalnim terminima rasla, tj. država nije bila sposobna čak niti zadržati nominalno istu razinu rashoda.
  • Uvoz je osjetno pao u prvim godinama krize: kasnije je počeo rasti, ali i dalje je i uvoz roba i uvoz usluga na nižoj razini nego 2008. godine. Ovo daje dodatnu dimenziju kad pogledamo rast izvoza.
  • Ono što najviše veseli je osjetni rast ukupnog izvoza: nakon što je BDP kumulativno pao za preko 12%, izvoz roba i usluga već u 2014. prelazi razinu na kojoj je bio zadnje pretkrizne godine te nastavlja snažno rasti. Danas je ukupni izvoz na 21% višoj razini, a posebno raduje ako znamo da je sam robni izvoz na gotovo 46% višoj razini (i sve to uz još uvijek niži uvoz).

Izvoz roba i usluga danas čini preko 50% BDP-a i to je najveći pozitivni pomak koji se dogodio u ovom razdoblju. Najveće promjene opet možemo vidjeti kroz tekući račun platne bilance: od velikih deficita koji su 2008. godine dosegli 8,8% BDP-a, deficit se polako počeo smanjivati i do 2012. je u potpunosti eliminiran, a Hrvatska od tada ostvaruje suficit tekućeg računa platne bilance.

Ovaj strukturni zaokret hrvatskog gospodarstva najbolje je vidljiv ako prikažemo samo platnu bilancu roba i usluga izraženu u eurima:

Izvor: HNB, obrada: autor

Od gotovo 4 milijarde eura deficita ostvarenog u razmjeni roba i usluga s inozemstvom prije krize, danas se ostvaruje suficit od gotovo 1,5 mlrd. eura. I to je jedan od ključnih razloga zašto je ovaj gospodarski rast kojem svjedočimo na zdravijim temeljima od prijašnjeg ciklusa.

Građani su prilagodili potrošnju stvarnim mogućnostima, privatni sektor se restrukturirao i okrenuo izvozu, a samo država nije obavila svoj posao. U toku krize gomilali su se ogromni deficiti proračuna, javni dug je udvostručen, a BDP je svejedno padao.

Priča o prošloj krizi pokazuje koliko je važno državnu potrošnju držati pod kontrolom, naročito u fazama gospodarskoga rasta. Jednom kad državni rashodi dostignu određenu razinu, gotovo ih je nemoguće smanjiti ako se pokaže potrebnim, tj. kad izbije recesija i državna kasa se počne slabije puniti. Zadnju krizu smo uspjeli proći bez klasičnog bankrota i/ili oštrog rezanja državne potrošnje, jer nam je javni dug bio ispod 40% BDP-a prije ulaska u recesiju. Danas, s razinom javnog duga od 84% BDP-a i bez investicijskog rejtinga, takav luksuz si više ne bi mogli priuštiti.