Liberalizacija tržišta taksi usluga: na potezu je Sabor

Foto: Jaromir Chalabala / Dreamstime

Ad
Ad

Liberalizacija tržišta taksi usluga je konačno na vidiku. Prijedlog zakona o prijevozu u cestovnom prometu je 5. travnja 2018. usvojen na Vladi i poslan u hitni postupak donošenja u Saboru kako bi se prije turističke sezone stvorio jasan regulatorni okvir za pružanje taksi usluga i ostalih oblika prijevoza u cestovnom prometu. Nadamo se da će saborski zastupnici prihvatiti smjer planirane liberalizacije.

Cilj ove tržišne reforme je olakšati pristup tržištu za pružatelje usluga u okviru postojećih i novih poslovnih modela, uz jamstvo ravnopravnih uvjeta tržišnog natjecanja. Može se očekivati sniženje cijena taksi usluga već tijekom ove turističke sezone, kao i nova zapošljavanja uslijed ukidanja ključnih ograničenja.

Ukida se pravo lokalnim jedinicama na brojčano ograničenje dozvola, čime se uvodi slobodna konkurencija i prilika za sniženje cijena. Lokalna dozvola više neće ovisiti o poslovnom nastanu i prebivalištu taksista te će moći dobiti dozvolu u bilo kojem broju lokalnih jedinica. Cijene će se slobodno formirati na tržišnoj osnovi. Vožnja će se moći naplaćivati i putem elektroničke aplikacije, a ne samo putem taksimetra, što je bitno za digitalne platforme ekonomije suradnje.

Hoće li društvo nenaviklo na promjene podnijeti “radikalnu liberalizaciju” koju donosi mogućnost naplate putem elektronskih aplikacija? S reformama oprezno. Foto: SvGlass / Dreamstime

Postojat će obveza informiranja o cijeni po kilometru putem taksimetra, odnosno o maksimalnoj cijeni putem elektroničke aplikacije. Neće biti ograničenja pravnog oblika poslovanja za taksiste. Do dozvole će se moći doći jednostavnije, u roku od 15 dana od podnošenja zahtjeva jer se ukida obaveza pohađanja višegodišnjeg programa za KV vozača. Omogućuje se elektronički postupak predaje zahtjeva, plaćanja pristojbe te ishođenja licence i dozvole.

Maksimalna naknada za licencu neće moći iznositi više od 10 posto mjesečne neto plaće na području jedinice lokalne samouprave koja izdaje dozvolu, što će znatno sniziti administrativni trošak ishođenja dozvole. Vozač će u vozilu moći imati samo kopiju dozvole, umjesto originala. Taksisti iz drugih država članica EU će imati slobodu poslovnog nastana u Hrvatskoj. Strani taksisti (iz trećih zemalja) će moći pružati usluge ako je to uređeno međunarodnim ugovorom. Žalbe će se moći podnositi nadležnom Ministarstvu što jamči mogućnost bržeg postupka u odnosu na dugotrajne procese pri upravnim sudovima.

Uvodi se manji broj uvjeta za dobivanje licence (tj. kao što je spomenuto, uvjet više neće biti KV vozač). Stručni ispit ostaje i bit će važno da se pravilnikom uredi jednostavniji i moderniji sadržaj u odnosu na onaj koji danas moraju proći taksisti. Taksist će trebati dokazati da je bez poreznog duga, bez pravomoćne presude i bez mjere zabrane obavljanja djelatnosti. Financijska sposobnost tj. posjedovanje odgovarajuće police osiguranja će se dokazivati raspolaganjem imovine od barem 9.000 eura za prvo vozilo te 5.000 eura za svako sljedeće vozilo. Taksist će trebati dokazati vlasništvo, najam ili leasing nad barem jednim registriranim vozilom i morat će imati poslovni nastan u Hrvatskoj.

Uvode se i novi oblici odnosno definicije prijevoza – mikroprijevoz i integrirani prijevoz. Mikroprijevoz je prijevoz automobilom ili malim autobusom na području niskog prometnog intenziteta odnosno potražnje, a integrirani prijevoz je prijevoz koji jedinica lokalne vlasti omogućava jednom prijevozniku na bazi složenog sustava međusobno povezanih linija kojima se upravlja centralizirano i za koje vrijedi jedinstveni tarifni sustav. Provodi se reforma županijskog linijskog prijevoza, što će utjecati na rješavanje problema nerentabilnih županijskih linija i regionalni razvoj.