Može li inflacija ugroziti hrvatsko uvođenje eura 2023.?

Ilustracija: Željko Badurina

Ad
Ad

Poznato je da članica Europske unije koja želi usvojiti euro kao zajedničku valutu mora zadovoljiti pet ekonomskih kriterija konvergencije (tzv. kriteriji iz Maastrichta) te jedan legislativni kriterij. U potonjem se uspoređuje usklađenost nacionalnog zakonodavstva s temeljnim Ugovorima EU-a i Statutima Europskog sustava središnjih banaka i ECB-a. Izvještaj o ispunjenju ovih kriterija za svaku zemlju koja još nije uvela euro objavljuje Europska komisija u svome redovitome jednogodišnjem ili dvogodišnjem Izvještaju o konvergenciji.

Pet ekonomskih kriterija odnose se na razinu inflacije, dugoročnih kamatnih stopa, javnog duga, deficita proračuna te dvogodišnjeg članstva u Europskom tečajnom mehanizmu (ERM-2). Otkako je u ljeto 2020. Hrvatska ušla u ERM-2, a time i u finiš priprema za uvođenje eura, kao ključni potencijalni problem zadovoljavanja kriterija iz Maastrichta nametalo se stanje javnih financija. U jeku najžešće recesije u hrvatskoj modernoj povijesti javni dug je eksplodirao, a deficit proračuna nadmašio dozvoljenih 3% BDP-a.

Kliknite na sliku za više informacija

Međutim, izvanredan karakter krize koja je 2020. zahvatila cijeli svijet natjerala je EU da de facto  suspendira svoja fiskalna pravila pa deficit iznad 3% BDP-a neće biti prepreka članstvu Hrvatske u eurozoni. Uz to, neočekivano brz i snažan oporavak ekonomske aktivnosti u Hrvatskoj (napokon je i kod nas recesija bila V-oblika!) dodatno je napunio proračun, pogurao rast BDP-a pa se i omjer javnog duga i BDP-a vratio u silaznu putanju, što je dovoljno za zadovoljenje maastriškog kriterija.

Fiskalni kriteriji u kontekstu uvođenja eura sada malo koga više brinu, no iza ugla vreba novi potencijalni problem – inflacija. Kriterij iz Maastrichta govori kako zemlja u godini prije donošenja odluke u uvođenju eura ne smije imati inflaciju koja za više od 1,5 postotnih bodova nadmašuje prosječnu inflaciju u tri zemlje s “najboljom izvedbom po pogledu stabilnosti cijena”. U praksi se to tumači tako da se uzmu tri EU zemlje s najnižom prosječnom inflacijom u zadnjih 12 mjeseci, izračuna se aritmetička sredina njihove prosječne inflacije, na to se nadoda 1,5 postotnih bodova i imamo prag koji zemlja ne smije nadmašiti ako želi zadovoljiti kriterij. Vratit ćemo se ovoj definiciji na kraju teksta.

Donedavno o ovom kriteriju u Hrvatskoj nitko nije razmišljao. Inflacija je bila na niskim razinama, kako u Hrvatskoj, tako i u cijeloj Europskoj uniji pa zadovoljiti ovaj kriterij nije bio nikakav problem. Štoviše, Hrvatska je u dobrom dijelu analiziranog perioda bila i osjetno ispod prosjeka inflacije u eurozoni (Slika 1.).

*VAŽNO: Prosječna stopa inflacije u Izvještaju o konvergenciji računa se kao postotna promjena prosječne razine harmoniziranog indeksa potrošačkih cijena (HICP) u pojedinoj zemlji u posljednjih 12 mjeseci u odnosu na prosjek razine HICP-a u 12 mjeseci prije toga. Sve zaokruženo na jednu decimalu. Važno je razumjeti da to nije prosjek godišnjih stopa inflacije za posljednjih 12 mjeseci.

Međutim, buđenje inflacije u post-lockdown  svijetu razbuktao je cjenovne indekse potrošačkih košarica u europskim zemljama. To samo po sebi (u kontekstu uvođenja eura) Hrvatskoj ne bi bio problem kada bi se rast inflacije događao više-manje ravnomjerno u svim zemljama EU-a. No, to se, barem za sada, još uvijek ne događa. U Europi imamo raslojavanje inflatornih kretanja. S jedne strane su zemlje poput Poljske ili Mađarske gdje prosječna stopa inflacije* unazad godine dana trenutno nadmašuje 4 posto. S druge strane imamo zemlje poput Malte ili Portugala gdje je inflacija de facto nula ili još ekstremnije Grčke u kojoj bilježimo deflaciju od 1,3 posto.

Deflacija u Grčkoj i gotovo nulta inflacija u Malti i Portugalu je problem za Hrvatsku jer značajno ruši razinu referentne vrijednosti koju će morati zadovoljiti u idućem Izvještaju o konvergenciji ako želi uvesti euro 2023. godine. Za očekivati je da će taj Izvještaj Europska komisija objaviti u srpnju 2022., taman nakon što proteknu pune dvije godine članstva Hrvatske u sustavu ERM-2. Tada će se analizirati zadovoljava li Hrvatska sve maastriške kriterije, uključujući i inflaciju.

Kada bi se ta analiza radila danas, u rujnu 2021., Hrvatska bi bila na samoj granici zadovoljenja kriterija inflacije. Doslovno u decimalu. Naime, prosječna razina tri najniže inflacije u EU (Grčka, Portugal, Malta) prema gornjoj metodologiji trenutno je -0,3%. Kada se na to nadoda dozvoljenih 1,5 postotnih bodova tolerancije, dolazimo do referentne vrijednosti maksimalno dozvoljene inflacije od 1,2%. Upravo toliko trenutno iznosi i prosječna inflacija u Hrvatskoj u zadnjih godinu dana (Slika 2.).

Napomena: Na grafikonu je prikazana postotna promjena prosječne razine harmoniziranog indeksa potrošačkih cijena (HICP) u EU zemljama u posljednjih 12 mjeseci (rujan 2020. – kolovoz 2021.) u odnosu na 12 mjeseci prije toga (rujan 2019. – kolovoz 2020.).

Iako do travnja 2022. (koji će vjerojatno biti posljednji mjesec koji će ulaziti u analizu kriterija inflacije u Izvještaju o konvergenciji) još ima dosta vremena pa se inflacija i na jugu Europe još stigne probuditi, situacija u kojoj vam jedan decimalni poen može činiti razliku između uvođenja i neuvođenja eura 2023. godine nije ugodna.

Razloga za brigu, prema mišljenju autora ovih redaka, ipak ne treba biti previše. Vratimo se na definiciju onoga što je u temeljnom Ugovoru EU-a navedeno kao “tri zemlje s najboljom izvedbom po pogledu stabilnosti cijena”. Nigdje nije navedena eksplicitna definicija što je to “najbolja izvedba” pa je Europska komisija znala i odstupati od uvriježenog tumačenja da su to tri zemlje s najnižom inflacijom.

Zemlje za koje Komisija utvrdi da previše odstupaju od prosjeka eurozone po pitanju inflacije mogu biti izuzete od uključivanja u referentnu vrijednost inflacijskog kriterija. Presedan za to je napravljen 2004. kada je Litva zbog svojih lokalnih ekonomskih zbivanja jedina imala negativnu inflaciju u Uniji te je proglašena outlierom  i bila isključena iz razmatranja kao jedne od triju zemlja “s najboljom izvedbom po pogledu stabilnosti cijena”. Nakon toga slično je bilo i s Irskom 2010., Grčkom 2013., Grčkom, Bugarskom i Ciprom 2014. te Ciprom i Rumunjskom 2016. Sve ove zemlje znatno su odstupale od prosječnih inflatornih kretanja u eurozoni te su posljedično bivale isključene iz izračuna.

Zbog toga, nastavi li se ovakvo značajno odstupanje Grčke od inflatornih trendova u ostatku Unije, za očekivati je da će Europska komisija isključiti tu zemlju iz razmatranja prilikom određivanja referentne vrijednosti kriterija inflacije. Slika 3. donosi prikaz pozicije Hrvatske u odnosu na referentnu vrijednost isključimo li Grčku iz izračuna. Tri zemlje s najnižom inflacijom sada postaju Portugal, Malta i Slovenija, a njihova prosječna razina inflacije unazad godine dana trenutno iznosi 0,2%. Dodamo li na to 1,5 postotnih bodova tolerancije, nova referentna vrijednosti maksimalno dozvoljene inflacije sada iznosi 1,7%. Hrvatska je za 0,5 postotnih bodova ispod tog praga, što znači da zadovoljava ovako definiran kriterij inflacije.

Zaključno, ne bude li velikih iznenađenja i novih šokova u preostalih 6-7 mjeseci do proljeća 2022., Hrvatska će u Izvještaju o konvergenciji sredinom iduće godine dobiti zeleno svjetlo za uvođenje eura 2023. godine. Ipak, s obzirom da su nam neki od maastriških kriterija vrlo blizu graničnim vrijednostima, valja ostati budan, pratiti situaciju i aktivno djelovati u slučaju potrebe.


Dr. sc. Tomislav Globan je izvanredni profesor na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Na istoj instituciji nositelj je kolegija Makroekonomija EU i Ekonomska politika EU te je voditelj istraživačkog centra MacroHub. Stavovi autora ne odražavaju nužno stavove institucije u kojoj je zaposlen.