Osvrt na knjigu Koronaekonomika: pet jahača apokalipse

Objavljeno

Ad
Ad

Ciceron je rekao: „Povijest je svjedok vremena, svjetlo istine, život pamćenja, učiteljica života, glasnica starine.“ A obrazovanje je temelj ljudskog društva jer pruža znanja i vještine potrebne za život i rad. Prema istraživanjima Svjetskog gospodarskog foruma, vještine 21. stoljeća su: aktivno učenje, rješavanje problema, analitičke vještine, inovativnost, kreativnost, originalnost, kritičko promišljanje, diskusija i zaključivanje. Četvrta industrijska revolucija ruši barijere između znanosti i zahtijeva multidisciplinarnost. Bez takvog načina razmišljanja nismo u stanju razumjeti svijet.

Iako je Velimir Šonje ekonomist, a Kristijan Kotarski politolog, knjiga se ne bavi samo tim područjima. Ona obuhvaća različite znanosti: medicinu, filozofiju, psihologiju, sociologiju, informacijske znanosti … Koristeći spoznaje do kojih su došli stručnjaci iz različitih područja, autori oslikavaju prvu polovicu 2020. godine. Cijela knjiga je podloga za aktivno učenje, s obzirom da su autori, proučavajući događanja na dnevnoj razini, dolazili do svojih spoznaja, mišljenja i zaključaka.

Kritički promišljajući o svemu što se događa, autori su pokazali spremnost da uvaže nova otkrića, promjene mišljenja i argumentirano obrazlože vlastiti stav. Smatram da je ovo kreativan, inovativan i originalan pristup u pisanju znanstvenog ili stručnog dijela. Povezujući spoznaje iz različitih znanosti izučavali su situaciju koja je povijesno gledano bila jedinstvena, a u trenutku izdavanja knjige nije ni približno završena. Dali su pogled na događanja iz različitih perspektiva i argumentirano diskutirali o svemu što je svijet zadesilo u prvoj polovici 2020.

Knjiga ne može dati preporuke za sve probleme koji nastaju s nadolazećom gospodarskom krizom. Međutim, analiza i prijedlozi koje su autori ponudili predstavljaju putokaz ne samo za političke lidere i nositelje ekonomskih politika, već za sve ljude kako se nositi s izazovima 21. stoljeća.

Teško je ovu knjigu svrstati u zasebnu kategoriju zato što prikazuje ljepotu širine znanosti. Cilj znanosti treba biti proizvodnja znanja. U vremenu u kojem živimo tempo promjena brži je nego ikad. Prema istraživanju Svjetskog gospodarskog foruma, 65% današnjih osnovnoškolaca radit će poslove koji još ne postoje, dok će četvrta industrijska revolucija kroz proces kreativne destrukcije uzrokovati gubitak 55 milijuna starih i stvaranje 133 milijuna novih radnih mjesta. Razlog tome je je ubrzan tehnološki razvoj koji traži nova i kompleksnija znanja i prilagođavanje izazovima 21. stoljeća. Autori su u ovoj knjizi uspjeli sustići brzinu tih promjena i obuhvatiti događaje koji su se odvijali kao na filmskom platnu.

Kliknite na sliku za više informacija o knjizi i narudžbi

Ono što vrijedi posebno istaknuti je gledanje na stvari iz različitih perspektiva, stvaranje široke slike o potencijalnim problemima u vremenu prikazanom u knjizi i o onome što nas čeka u bliskoj budućnosti. Gledanje na stvari iz različitih perspektiva, dolaženje do novih spoznaja kroz aktivno učenje i diskusiju, najveća je ljepota koju pruža moderna znanost. Sokrat je tvrdio kako je diskusija osnovna forma učenja, dok su Aristotel i John Dewey u svojim esejima naglašavali važnost učenja i svih vještina koje su autori obuhvatili u ovom radu. Knjiga nam približava modernu znanost kroz vraćanje iste svojim korijenima, odnosno filozofiji iz koje su sve znanosti proizašle.

Jedna od definicija filozofije je ljubav prema mudrosti i znanju. Stilom pisanja, jasnim obrazlaganjem, stalnim traženjem novih spoznaja, knjiga je prilagođena svakom čitatelju i razvija ljubav prema znanju. U doba velike izloženosti informacijama, kada ljudi teško razlikuju informaciju od dezinformacije, autori približavaju znanost prosječnom čitatelju.

Knjiga je svjedočanstvo turbulentnog vremena u kojem ljudi svjedoče velikim promjenama. Ona omogućava dolaženje do spoznaja kroz diskusiju, analizu i kreativni pristup; čitatelj može pratiti aktivno učenje autora, što i čitatelja potiče na aktivno učenje. U tom smislu, knjiga se kao povijesno svjedočanstvo približava Ciceronovom idealu s početka teksta – svijetlo istine i učiteljica života. S vremenom će postati i dio kolektivnog pamćenja i glasnica starine, jer prikazom šire slike i različitih perspektiva o događajima koji su u samo tri mjeseca promijenili svijet, knjiga poprima sve osobine povijesnog svjedočanstva iz izreke s početka teksta.

Zbog svega navedenog, knjigu bih preporučio svakoj osobi željnoj novih znanja.


  • Davorin Balaž je asistent na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci