Otvoreno-zatvoreno II: gdje je euro u ovoj perspektivi?

Kako se konceptualni okvir otvoreno-zatvoreno može primijeniti na visoke poreze na dohodak, Trumpov zid, politiku tečaja i euro, političke pregovore o imigrantima u Italiji: moćne su te naočale koje polaze od dioptrije otvoreno-zatvoreno