Početak njemačkog predsjedanja: europska tržišna agenda

Foto: Choneschones / Dreamstime

Ad
Ad

Lab je već pisao o njemačkim prioritetima za predsjedanje Vijećem Europske unije. Ovaj članak donosi pregled agende za europsko tržište koja je u rujnu 2020. usvojena kroz tekst zaključaka objavljenih na stranici Vijeća Europske unije.

Video sastankom predsjedao je njemački ministar gospodarstva Peter Altmeier koji je izjavio kako je produbljivanjem jedinstvenog tržišta važno poboljšati provedbu pravila jedinstvenog tržišta te ukloniti zapreke koje nemaju opravdanje. Ujedno je istaknuo zelenu i digitalnu tranziciju te strukturne reforme za jačanje konkurentnosti. Također, kako stoji u priopćenju Vijeća EU-a, ministar Altmeier smatra važnim micanje privremenih ograničenja koja su uvedena u pojedinim državama zbog COVID-19 te naglašava“identifikaciju nepotrebnih zapreka prekograničnoj slobodnoj cirkulaciji roba i usluga.”

Zbog osiguranja kontinuiteta u ovom za Europu bitnom području, već se u uvodnom dijelu zaključaka može vidjeti pozivanje na izjavu ministara iz razdoblja hrvatskog predsjedanja. U toj izjavi definiran je i potvrđen smjer europske gospodarske politike čiji su prioriteti analiza i uklanjanje tržišnih zapreka, smanjenja administrativnih i birokratskih zapreka, prilagođena pravila tržišnog natjecanja, otvorena i poštena trgovina, jačanje malog poduzetništva i industrije, autonomija strateških lanaca vrijednosti te digitalna i zelena tranzicija.

U tekstu zaključaka ističe se važnost zelene i digitalne tranzicije za europski oporavak i transformaciju EU-a u „održivo, klimatski neutralno, kružno i digitalno gospodarstvo“. Pritom je jedinstveno tržište važno za industrijsku konkurentnost, odnosno navedenu zelenu i digitalnu tranziciju.

Upozorava se kako „vraćanje jedinstvenog tržišta na njegovo stanje prije COVID-19 krize neće biti dovoljno” odnosno da “jedinstveno tržište treba daljnje poboljšanje i produbljenje, pogotovo kako bi podržalo oporavak europskog gospodarstva”. Zato se ističe da privremena ograničenja uvedena zbog COVID-19 krize ne bi smjela dovoditi do trajnih iskrivljenja u funkcioniranju tržišta. Poziva se na ukidanje restrikcija kao i poštivanje pravila o ne-diskriminaciji. Isto tako, poziva se na uklanjanje tržišnih zapreka koje otprije narušavaju jedinstveno tržište. Ističe se horizontalna važnost digitalizacije za poticanje prekogranične trgovine, smanjenje administrativnog opterećenja i troškova prilagodbe. Stoga bi regulativa po automatizmu trebala biti prilagođena za digitalna rješenja te nove poslovne modele (ekonomija suradnje).

Napominje se važnost otvorenog gospodarstva koje uključuje slobodnu i poštenu trgovinu, a istovremeno i stratešku autonomiju, pogotovo preko ključnih tehnologija i lanaca vrijednosti. Važnu ulogu imat će promocija slobodnog i poštenog tržišnog natjecanja, s jasnim pravilima igre, na način da firme iz trećih zemalja konkuriraju pod jednakim uvjetima kao i njihovi europski konkurenti (što se uvelike odnosi na pitanje kineskih nepoštenih trgovinskih praksi i subvencija).

Spominje se kako bi EU trebala postati globalna predvodnica u postavljanju regulatornih standarda i zato je važno dobro funkcioniranje europskog sustava standardizacije. Uočava se i važnost strukturnih reformi za jačanje konkurentnosti i to kroz proces Europskog semestra (kada i Hrvatska dobiva preporuke za reformei godišnje ocjeneglede njihove ne-provedbe). Zbog svega navedenoga, Vijeće EU-a poziva države članice da provode tržišna pravila i da smanje ključne tržišne zapreke, odnosno da provode potrebne reforme kako bi ojačale konkurentnost.

U zaključku možemo istaknuti nekoliko stvari:

  1. Europa će nastaviti uklanjati tržišne zapreke kako bi otvorila više poduzetničkih prilika, a nastavit će se i smanjivati birokratske troškove koje stvaraju zakoni i procedure.
  2. Pravila tržišnog natjecanja planiraju se revidirati na globalnoj razini jer se uočavaju nepoštene trgovinske prakse od strane Kine.
  3. Europa računa na svoju industriju te autonomne tehnologije i lance vrijednosti baš u odnosu na Kinu. Slobodno tržište se time ne ukida, ali se ekonomski poredak stavlja u realni globalni okvir pri čemu slobodno unutarnje tržište ostaje jedan od glavnih postulata Unije.
  4. Digitalizacija postaje sveobuhvatno rješenje za sve oblasti života.
  5. Ključevi europskog razvoja su digitalni i zeleni (a na ta dva horizontalna područja cilja novi financijski okvir EU proračuna). Digitalizacija poslovnih procesa pridonijet će produktivnosti, a zelena rješenja pridonijet će održivom razvoju.