Svijet je kao Azerbejdžan, a Hrvatska je daleko od prosjeka

Ad
Ad

Biste li vjerovali da vam netko kaže da je Svijet kao Azerbejdžan? Ne biste? Quartz je dokazao da je svijet baš kao Azerbejdžan. Uzmete pet podataka za sve zemlje na svijetu: (1) BDP po stanovniku u dolarima, (2) stopu nezaposlenosti, (3) državne izdatke u postotku BDP-a, (4) inflaciju i (5) udjel međunarodne trgovine (izvoz+uvoz roba i usluga) u % BDP-a. Normalizirate odstupanja za razliku u varijancama i onda gledate koja je zemlja najbliže svjetskom prosjeku. E, to je Azerbejdžan (pa bi bilo najtočnije reći da je Azerbejdžan poput Svijeta, u prosjeku).

Hrvatska je dosta daleko od Svijeta i Azerbejdžana zbog tri podatka. Imamo mnogo višu stopu nezaposlenosti, udjel države u BDP-u i otvorenost mjerenu udjelom zbrojenog uvoza i izvoza u BDP-u. Ali, dobra je vijest da smo još uvijek razvijeniji od prosjeka Svijeta.

  Svijet Azerbejdžan Hrvatska
BDP (GNI) per capita u USD prema PPP* 15,700 17,800 22,380
Stopa nezaposlenosti 5,7% 5,0% 13,1%
Državni izdaci u % BDP-a 35% 38% 48%
Inflacija** 1,6% 4,0% 0,1%
Međunarodna trgovina u % BDP-a*** 58,2% 72,6% 96%

*Paritet kupovne moći, tekući dolari za 2015. ** BDP deflator ***Zbir udjela izvoza i uvoza u BDP-u 
Izvor: Quartz i Arhivanalitika (na temelju World Development Indicators i Eurostat)