Velika inovacija za male udjele: market making udjela u rastućem d.o.o.-u

Tim Sense Savjetovanja, foto: Sense

Vrapci na grani godinama pjevaju o tome da malim i srednjim poduzećima u Hrvatskoj nedostaje kapitala. Investitor Ratko Bajakić (ICF) i poduzetnik Vedran Antoljak (Sense Savjetovanje d.o.o.) odlučili su poduzeti financijsku inovaciju koja korištenjem novih digitalnih platformi zaobilazi petrificirane hrvatske institucije i kreira do jučer nezamislivo tržište – tržište udjela u d.o.o.-u.

Ad
Ad

Vrapci na grani godinama pjevaju o tome da malim i srednjim poduzećima u Hrvatskoj nedostaje kapitala. Na jednoj su strani vlasnici d.o.o.-ova, koji se teško odriču kontrole pa radije kombiniraju samofinanciranje i klasične kredite, što ih često prije ili kasnije uvodi u škare financijskih ograničenja. Na drugoj strani su investitori i poslovni anđeli kojih je malo, zahtjevni su i nisu bogati poput onih u Silicijskoj dolini. Mnogi od njih upozoravaju na sporost trgovačkih sudova, troškove bilježnika i druge relikte naše nepodnošljive administracije i pravosuđa. Zbog toga se akutan problem nedostatka kapitala čini još većim.

Investitor Ratko Bajakić (ICF) i poduzetnik Vedran Antoljak (Sense Savjetovanje d.o.o.) odlučili su poduzeti financijsku inovaciju koja korištenjem novih digitalnih platformi zaobilazi petrificirane hrvatske institucije i kreira do jučer nezamislivo tržište – tržište udjela u d.o.o.-u.

Izdavatelj

Sense Savjetovanje d.o.o. najveća je tvrtka za poslovno savjetovanje u hrvatskom vlasništvu s godišnjim prihodom većim od 10 milijuna kuna i s nešto više od 40 zaposlenih. Sense planira širenje u regiji i ulazak u nova poslovna područja kao što su savjetovanje u digitalnom poslovanju, pametni gradovi i upravljanje inovacijskim procesima. Plan je dosegnuti 20 milijuna kuna prihoda i oko 4 milijuna dobiti do 2020. Ali to se ne može ostvariti bez novog kapitala. Investitor Ratko Bajakić (ICF) prošle je godine stekao malo više od četvrtine udjela u Senseu i procijenio da je za realizaciju planova razvoja poduzeća neophodno između 500 i 667 tistuća eura novog kapitala.

Tržište – platforma

Kapital se prikuplja preko estonske digitalne platforme Funderbeam, s kojom je Zagrebačka burza već ostvarila partnerstvo. U Hrvatskoj posluje poduzeće Funderbeam SEE koje vodi Damir Bićanić.

Ideja Funderbeama je financiranje startup kompanija. U Hrvatskoj je početkom godine realizirano prvo takvo prikupljanje kapitala u iznosu od 465 tisuća eura za projekt pametnih klupa Include. Poslovni model je jednostavan: udjele u hrvatskom poduzeću kupuje estonski SPV (engl. special purpose vehicle – pravna osoba osnovana za posebnu namjenu). Dva su direktora SPV-a – jedan predstavnik Funderbeama, i vodeći investitor, koji svojom reputacijom, znanjem i investicijom u projekt jamči posvećenost i kontrolu te privlači druge investitore. Vodeći investitor u projektu Include je Ivana Šoljan, a u projektu Sense Ratko Bajakić.

SPV izdaje tokene. Tokeni su kreditni ugovori regulirani EU pravom minimalne vrijednosti 1,000 eura, kojima se na platformi može trgovati. Investitori u d.o.o. ulažu tako da kupuju tokene, a SPV drži udjele u društvu s ograničenom odgovornošću (shema dalje u tekstu).

Strukturiranje posla i market maker

Ratko Bajakić (ICF) je shvatio da platforma, premda zamišljena za startupove, može poslužiti za prikupljanje različitih vrsta kapitala za razne tipove poduzeća. Zašto bi kapital trebao samo tehnološkim startupovima čija je stopa smrtnosti izrazito visoka? Zašto ovim putem ne prikupiti kapital za sljedeću razvojnu fazu etabliranih businessa koji imaju mnogo veću šansu za uspjeh i čiji se kapital može strukturirati tako da pored redovnog kapitala uključi i različite oblike mezaninskog financiranja?

Sloboda ugovaranja u ovakvoj strukturi koja se pozicionira između minimalnih kriterija transparentnosti propisanih Zakonom o trgovačkim društvima i maksimalnih propisanim burzovnom kotacijom otvara različite mogućnosti u pogledu koncipiranja odnosa sa investitorima. Na primjer, izvještavanje investitora može se pozicionirati bilo gdje između vrlo zatvorenih startup struktura, do informacijski otvorenih struktura koje dijelom oponašaju izvještavanje u glavnim burzovnim kotacijama. Drugim riječima, od vrsta kapitala do metoda izvještavanja, platforma omogućava kreaciju svega što ima prođu na tržištu.

*Povlašteni udjeli nose prinose od 6%, 8% ili 10% zavisno o realizaciji neto dobiti u prethodnoj godini, a u slučaju prijelaza najvišeg praga očekivane dobiti investitori u povlaštene udjele mogu ih konvertirati u redovne.

Vodeći investitor koji strukturira posao (vidjeti bilješku ispod gornje slike) u fazi prikupljanja kapitala nastupa prema investicijskoj javnosti zajedno s izdavateljem. On je glavni, recimo to tako, atraktor. Investitori će rado ulagati ako mu vjeruju, jer u njemu pokušavaju prepoznati jamstvo kontrole nad poduzećem, odsustvo sukoba interesa i nadasve garanciju dobro promišljene investicijske odluke.

Ako su uvjeti povjerenja zadovoljeni, atraktor je taj koji najviše riskira. U konkretnom slučaju, predanost se manifestira i kroz ulogu atraktora kao market makera. On jamči da će na Funderbeamu, kao market maker na pravoj burzi, stalno kotirati cijene kupnje i prodaje tokena.

Ulogu atraktora ne treba idealizirati. Nije moguće unaprijed znati kakav će Bajakić držati spread između kupovne i prodajne cijene. Uz to, ne možemo napraviti due dilligence osobnih obaveza Ratka Bajakića da bismo mogli procijeniti njegovu neto kapitalnu snagu (bruto imovinu možemo približno procijeniti jer se radi o dugogodišnjem investitoru čije su «pozicije» poznate u investicijskoj zajednici i svakome dostupne u bazama SKDD-a).

Multiplikacija atraktora i projekata?

Potencijali prikazane strukture su:

  • Struktura će se replicirati jednom kad se probije led i usvoji know-how.
  • Replikacija može biti relativno brza, s obzirom da led probija savjetnička tvrtka koja se bavi management consultingom. Sense će svoj model prikupljanja kapitala na Funderbeam-u kao savjetnik moći ponuditi drugim društvima s ograničenom odgovornošću kojima nedostaje kapital za razvoj.
  • Stuktura je primjenjiva za svako društvo s ograničenom odgovornošću koje treba kapital i koje može pronaći svog glavnog investitora – atraktora. Uočite da namjerno zaobilazimo pojam poslovnog anđela, jer ako se odmaknemo od koncepta startupa, atraktor je zapravo mješavina private equity investitora u etablirani business, savjetnika i market makera, što je mnogo više od poslovnog anđela (vidjeti rječnik u dnu teksta).
  • Struktura zaobilazi hrvatsku institucionalnu močvaru.

Rizici prikazane strukture su:

  • Velika ovisnost strukture o osobi atraktora, koji je iz perspektive investitora, barem u početnoj fazi ulaganja, mnogo važniji izvor informacija od samog izdavatelja.
  • Veoma mali broj osoba u Hrvatskoj ima znanja, hrabrosti, kapitala i sklonosti riziku da igraju ulogu atraktora.
  • Nepostojanje pravnog iskustva s regulacijom posljedica mogućih sukoba interesa i drugih problema koji se često javljaju u investicijskim procesima, a koji se u ovom slučaju vjerojatno drukčije manifestiraju s obzirom na to da se u poslu miješa središnja uloga inozemne digitalne tehnološke platforme s domaćim obveznim odnosima.
  • Nepoznati operativni rizici Funderbeam-a. Prema javno dostupnim podacima, Funderbeam jamči sigurnost blockchain tehnologijom, što znači da su operativni rizici vjerojatno ekvivalentni rizicima poslovanja s kriptovalutom. Treba uzeti u obzir da Funderbeam vodi bivša direktorica NASDAQ OMX-a i kreatorica estonskog nacionalnog IT okvira Kaidi Ruusalepp a relevantna je i činjenica da je na platformi registrirano više od 24,000 investitora i 180,000 poduzeća koji su od početaka 2012. prikupili više od 2 milijarde eura kapitala, no s obzirom na relativnu mladost ove platforme, putem nje je prikupljen tek manji dio, prema riječima Damira Bićanića, nešto više od tri milijuna.

Novi rječnik

Prikazana inovacija zahtijeva uvođenje novih pojmova u investicijski rječnik. Stoga tekst zaključujemo malim pojmovnikom koji će pomoći u boljem razumijevanju ove strukture:

Atraktor – vodeći investitor, ujedno i savjetnik, koji privlači druge investitore jer je u početnoj fazi razvoja kapitala na platformi važniji izvor vjerodostojnih informacija od samog poduzeća.

Token – prenosivi kreditni ugovor koji predstavlja obvezu estonskog SPV-a, koji drži udjele u hrvatskom d.o.o.-u.

ITO (engl. Initial Token Offering, hrv. početna ponuda tokena, PPT) – proces ponude tokena investitorima, pri čemu atraktor ima ključnu ulogu.

Market making tokena – posao atraktora koji svakodobno kotira cijene kupnje i prodaje tokena na Funderbeamu.

Blockchain trgovanje – korištenje tehnološke infrastrukture kriptovalute radi deponiranja i prijenosa novčanih sredstava i tokena putem Funderbeama.

Funderbeam – estonsko poduzeće – platforma koje nudi uslugu tehnološke i informacijske infrastrukture.

Na samom kraju treba napomenuti da su hrvatski investitori ujedno i porezni obveznici, pri čemu se porezna obveza u ovom slučaju može aktivirati po osnovi oporezivanja kamata i kapitalne dobiti.


Deklaracija konflikta interesa: u trenutku pisanja teksta autor razmatra mogućnost ulaganja u Sense Savjetovanja d.o.o. putem platforme Funderbeam. Tekst se ne smije shvatiti kao preporuka za investiranje. Čitatelja se upućuje da pažljivo pročita tekst u podnožju stranice. Neiskusni investitori moraju imati na umu da su ovakve strukture u prosjeku mnogo rizičnije od ulaganja u dionice na burzi.