Slider
Ad
Slider
Ad
Ad
Ad
Ad

Hrvoje Šimović i Milan Deskar-Škrbić: “Ekonomika javnog sektora s hrvatskim primjerima”

189.00kn

Je li “ugriz” države u gospodarstvu prevelik, optimalan ili malen? Kakav je hrvatski porezni sustav; jesu li opterećenja prevelika? Kako je javni sektor organiziran i kako mjeriti njegovu učinkovitost? Kako se o prihodima i rashodima države odlučuje u demokraciji i kako se novac i javne funkcije dijele među različitim razinama vlasti? Što je javni dug i prijeti li ugušiti rast? Što će biti s mirovinama i ima li smisla oporezivati nekretnine? O ovim i brojnim drugim pitanjima javnih financija autori pišu na način koji je pristupačan i široj publici, a ne samo stručnjacima. Neophodna literatura za svakoga tko želi shvatiti društvo u kojem živi.

Kategorija:

Opis

Ekonomika javnog sektora s hrvatskim primjerima Hrvoja Šimovića i Milana Deskara-Škrbića sveobuhvatna je knjiga o ulozi države u gospodarstvu i društvenom životu zemlje. Napisana je tako da može poslužiti i kao udžbenik i kao dodatna literatura za studente i kao uvod i izvor informacija za širu zainteresiranu publiku. Ekonomika javnog sektora bavi se načelima i ekonomskim teorijama o ulozi države u gospodarstvu, poviješću te uloge, pitanjima veličine države, oporezivanja i efikasnosti javnih rashoda, teritorijalnim ustrojem zemlje i fiskalnim federalizmom, javnim financijama na višim i nižim razinama organizacije vlasti, posebnim područjima državne intervencije, kao što su mirovine, zdravstvo, infrastruktura, znanost i obrazovanje, općim načelima javnog izbora te problematikom javnog duga. Posebnu aktualnost knjizi daje poglavlje o povezanosti krize izazvane pandemijom virusa COVID-19 i uloge države. Bogatstvo podataka o hrvatskom fiskalnom sustavu i gospodarstvu jamči osobitu životnost teksta za čitatelje u Hrvatskoj. Knjiga je organizirana u sedamnaest poglavlja i opremljena sa stotinu devetnaest slika te četrdeset sedam tablica, što čitatelju omogućuje dubok uvid u realnost fiskalnih i gospodarskih odnosa u Hrvatskoj. Jasnoća pojmova, razumljivo izlaganje teorija, bogatstvo primjera i stil koji je, osim jednostavnosti, težio k neutralnosti izlaganja, čitateljima će omogućiti informirano oblikovanje vlastitih stavova o aktualnim ekonomsko-političkim pitanjima moderne Hrvatske, kao što su: treba li u Hrvatskoj provesti porezno rasterećenje, treba li uvesti porez na nekretnine, je li fiskalni ugriz države u gospodarstvu prevelik, jesu li parafiskalni nameti veliki, je li mirovinski sustav ugrožen zbog starenja stanovništva, gdje su granice države u razvoju infrastrukture, kako financirati obrazovanje, jesu li javni izdatci efikasni. To su samo neke od tema koje su obrađene u ovoj knjizi koja će, u mjeri u kojoj bude pažljivo čitana, obogatiti prostor javne rasprave o ključnim ekonomskim i političkim pitanjima u Hrvatskoj danas.