HUP Skor i konkurentnost

U toku dugogodišnjeg bavljenja područjem konkurentnosti sudjelovali smo u brojnim projektima razvoja pokazatelja i politika konkurentnosti za Nacionalno vijeće za konkurentnost, Hrvatsku udrugu poslodavaca i Vladu Republike Hrvatske uz posredovanje međunarodnih organizacija (UNDP).

Razvojem sustava pokazatelja i analizama savjetujemo Hrvatsku udrugu poslodavaca u zauzimanju pozicija zasnovanih na dokazima. Kroz dugogodišnju suradnju nastao je sustav pokazatelja HUP Skor. Sustav se zasniva na 73 pokazatelja grupiranih prema područjima konkurentnosti. Većina pokazatelja potječe iz metodološki provjerenih i međunarodno usporedivih statističkih i istraživačkih projekata Eurostata, Svjetske banke i IFC-a (Doing Business), Svjetskog gospodarskog foruma (Global Competitiveness Index), Transparency International, Global Enterpreneurship Monitor i dr. Skor je oblikovan tako da mjeri rezultate strukturnih promjena i nije osjetljiv na cikličke fluktuacije ekonomske aktivnosti.

 

HUP Skor, zadnji broj

U radu Velimira Šonje i suradnika Barriers to Competition in Croatia: The Role of Government Regulation (2009.) u Hrvatskoj je prvi put primijenjena OECD-ova metodologija Product Market Regulation (PMR).