Sektor profesionalnih i poslovnih usluga

Za Ministarstvo gospodarstva izradili smo prvu analizu sektora profesionalnih i poslovnih usluga (2014) i razvili preporuke za politike i mjere sukladno EU Direktivi o uslugama (2015). Sektor koji čini oko desetinu gospodarstva i raste bez obzira na krizu ranije nije bio prepoznat kao posebna cjelina.

Analiza sektora

Preporuke