Eurobarometar: za euro su ljudi koji su informirani

Objavljeno

Ad
Ad

Prema rezultatima zadnjeg Eurobarometra od petka 12.V., Hrvatska je među četiri zemlje članice EU koje još nisu uvele euro, u kojima većina podržava uvođenje eura. U Rumunjskoj je to 64%, Mađarskoj 57%, Hrvatskoj 52%, dok je u Bugarskoj situacija rubna (50%).

U Češkoj se 70% ispitanika protivi uvođenju eura, u Švedskoj 62%, a u Poljskoj 55%.

Zanimljivo je da 53% glasača koji se osjećaju informirano (podatak za sve zemlje koje još nisu uvele euro a imaju tu obavezu) podupire uvođenje eura, dok je udjel podupiratelja među onima koji smatraju da nisu dovoljno informirani znatno nižih 42%.

Podatak je poruka političarima. Dok se oni služe puštanjem balona i naglašavanjem koncepta obaveze uvođenja eura, ljudi samo logično traže da budu informirani.

Na tom tragu, na Labu smo objavili rad Milana Deskara Škrbića u kojem se detaljno opisuju koraci koji prethode uvođenju eura, a sljedeći tjedan izlazi i nastavak u kojem Deskar Škrbić detaljno prikazuje matricu troškova i koristi uvođenja eura.