Rast zaposlenosti u trećem tromjesečju 3,3%, a stopa nezaposlenosti 9%

Objavljeno

Foto: Marko Volkmar / Dreamstime

Ad
Ad

Od tri izvora podataka o (ne)zaposlenosti sveobuhvatan je onaj koji se publicira s najvećim kašnjenjem – Anketa o radnoj snazi.

Jučer je objavljen podatak za treće tromjesečje koji je pokazao da je broj zaposlenih (gotovo 1,7 milijuna) bio 3,3% (za 54 tisuće) veći nego u istom razdoblju prošle godine. Stopa nezaposlenosti je pala na 9%, što je prvi put u zadnjih devet godina da je zabilježena jednocifrena stopa nezaposlenosti.

Stopa zaposlenosti radno sposobnog stanovništva povećala se s oko 58% u trećem tromjesečju 2016. na 61% u trećem tromjesečju 2017.

Riječ je o najdinamičnijim podacima s tržišta rada koji su objavljeni od početka oporavka što sugerira da je rast u ljeto ove godine bio nešto veći nego što sugeriraju službene statistike. (Stopa rasta zaposlenosti u pravilu je  znatno, i do dva puta, manja od stope rasta realnog BDP-a koja je u trećem tromjesečju iznosila također 3,3%.)

Anketa o radnoj snazi je jedini statistički izvor koji ne razlikuje da li ljudi rade u službenom sektoru ili sivoj ekonomiji, pa implicitno uključuje i procjenu potonje.

  IV. – VI. VII. – IX. X. – XII. I. – III. IV. – VI. VII. – IX.
 tis. 2016. 2016. 2016. 2017. 2017. 2017.
Radno sposobno stanovništvo (15+) 3 568 3 563 3 558 3 553 3 548 3 544
  Aktivno stanovništvo 1 843 1 829 1 824 1 798 1 834 1 849
    Zaposleni 1 607 1 629 1 579 1 545 1 633 1 683
    Nezaposleni 236 200 244 253 201 166
  Neaktivno stanovništvo 1 725 1 734 1 734 1 755 1 714 1 695
%            
Stopa aktivnosti 51,7 51,3 51,3 50,6 51,7 52,2
Stopa zaposlenosti 45,0 45,7 44,4 43,5 46,0 47,5
Stopa zaposlenosti (15 – 64) 57,4 58,4 56,8 55,9 59,2 61,0
Stopa nezaposlenosti 12,8 10,9 13,4 14,1 11,0 9,0
Stopa nezaposlenosti (15 – 64) 13,0 11,1 13,5 14,1 11,1 9,1

Izvor: Anketa o radon snazi, DZS