Hrvatska je zemlja – uzor kako se plaćaju žene!

Objavljeno

Foto: Catalin / Dreamstime

Ad
Ad

Hrvatska u velikom broju Eurostatovih usporedbi ne stoji posebno dobro. S nedavno objavljenom statistikom o (ne)jednakosti zarada muškaraca i žena možemo ipak biti zadovoljni.

Slika pokazuje da je nejednakost zarada muškaraca i žena za isti posao u Hrvatskoj među najnižima u Europi. Nalazi se prilično ispod europskog prosjeka. Dok žene u EU u prosjeku zarađuju 16,3% manje od muškaraca, u Hrvatskoj zarađuju 10,4% manje. Najveći jaz je zabilježen u Estoniji, Češkoj i Njemačkoj, a najmanji u Italiji Luksemburgu i Rumunjskoj.

Slika 1 Jaz u zaradama između muškaraca i žena u EU

Napomena: zarada se definira kao bruto satnica
Izvor: Eurostat

Zanimljivo je pogledati razlike u zaradama prema vrsti posla (slika 2). Hrvatska bilježi manje nejednakosti od prosjeka EU.

Slika 2: Bruto satnice prema vrsti posla – EU (lijevo), Hrvatska (desno)

Izvor: Eurostat

Muškarci u EU zaposleni kao menadžeri u prosjeku zarađuju 32 eura, a žene 21 euro po satu, dok je u Hrvatskoj razlika značajno manja – muškarci zarađuju 13,3 eura, a žene 12,8 eura po satu. Ako zanemarimo činjenicu da su prosječne satnice u EU veće nego u Hrvatskoj i da ih razlike u cijenama uglavnom ne mogu opravdati, manja razlika u Hrvatskoj može se tumačiti kao pozitivna. No razlike u zaradama u najnižoj kategoriji poslova u Hrvatskoj su također manje nego u EU.

Postoje razni razlozi za razlike zarada među spolovima. Mogu se jako razlikovati među zemljama. Primjerice, zemlje se mogu razlikovati po dominantnoj vrsti poslova žena, posljedicama prekida karijere, radu s pola radnog vremena zbog rođenja djeteta, prema kulturno uvjetovanim odlukama u korist obiteljskog života itd. Također, udio radno aktivnih žena i njihova obilježja značajno se razlikuju među zemljama, posebice zbog institucija i stavova koji reguliraju ravnotežu između privatnog i poslovnog života koji utječu na karijeru, a time i na plaću žena. Stoga u ovakvim usporedbama, samo na temelju statističkih podataka, valja biti oprezan pri tumačenju što je dobro, a što loše u pogledu razlika plaća. Autor naslova teksta nije slijedio taj savjet.