Osiguranje depozita i financijska stabilnost

 

Na temelju dugogodišnjeg iskustva u financijskoj i institucionalnoj analizi arhitektura financijske stabilnosti nudimo istraživačke i savjetodavne usluge na područjima:

  • Analize rizika banaka
  • Integralnog financijskog planiranja u okviru institucija financijske stabilnosti
  • Uvođenja premija osiguranja depozita diferenciranih prema riziku
  • Poboljšanja regulacije u skladu s BIS/IADI standardima i propisima EU (DGSD i BRRD)
  • Integracije s postupcima reorganizacije (sanacije) banaka
  • Pripreme za izradu IT podrške (pisanje pseudo-koda)

Rad Velimira Šonje From Risk Assessment to Financial Instruments, Size and Pricing Considerations in Deposit Insurance (2006.) objavljen je kao dio serije Svjetske banke Financial Sector Discussion Series.

Osim u Hrvatskoj, stručnjaci Arhivanalitike sudjelovali su u razvoju sustava osiguranja depozita u Rumunjskoj (projekt Convergence Svjetske banke) i Bosni i Hercegovini (projekt PARE USAID 2000.-2013. i projekt FINRA USAID 2017.-2022.).