Zaštita vladavine prava, politika i financijskih interesa Europske unije, 1. dio

Objavljeno

Orbanova najava moguće blokade primjene kriterija vladavine prava pri ostvarivanju prava na EU sredstva, koja je izrečena uoči verifikacije proračuna EU za razdoblje 2021.-2027., ponovo je aktivirala pitanje kako pomiriti financijske interese i temeljne političke i društvene vrednote liberalne demokracije. Kristijan Kotarski u seriji od dva teksta objašnjava pozadinu ove, za Europu prevažne priče. … Nastavi čitati "%s"

O (neto) bogatstvu Hrvata

Hrvatska narodna banka pokrenula je novu seriju publikacija – Statistička i metodološka istraživanja– čiji je cilj objavljivati rezultate statističkih istraživanja i pronaći odgovore na statističke izazove u postindustrijskome dobu u kojem Internet briše granice proizvodnje i potrošnje, redefinira koncepte roba i usluga, ali jednako tako i kapitala koji u većoj mjeri postaje nematerijalan i virtualan.… Nastavi čitati "%s"

Što Europska komisija planira 2021.

Objavljeno

Europska komisija je 19. listopada 2020. godine donijela svoj godišnji program rada za 2021. pod nazivom „Unija vitalnosti u svijetu krhkosti“. U prilozima programa mogu se vidjeti nove zakonodavne inicijative Komisije, kao i planovi za nova regulatorna rasterećenja (ukupno ih je četrdeset i jedno, i nastavljaju se provoditi kroz ranije uspostavljenu REFIT platformu). Ovo izvješće… Nastavi čitati "%s"

Kratka povijest i budućnost COVID-19

Objavljeno

Slika pokazuje tjedni (7-dnevni) broj slučajeva (plava linija) koji se konstruira kao kumulativ za proteklih sedam dana u odnosu na dan mjerenja. Na primjer, podatak za bilo koji utorak je zbroj pozitivnih testova od prošle srijede do utorka – dana mjerenja. Tako se konstruira podatak za svaki dan i može se pratiti stopa promjene tjednog… Nastavi čitati "%s"

Trump ili Biden: tko je bolji za investitore?

Objavljeno

Formula za predviđanje ishoda američkih predsjedničkih izbora, s tržištem kapitala kao ključnom varijablom, doista ima napretek, no korelaciju i kauzalnost u ovom je slučaju gotovo nemoguće čvršće povezati. Osobito kada se u priču uključi izvedba tržišta nakon izbora - u tom slučaju ishod je počesto određen vlastitim svjetonazorima… Nastavi čitati "%s"

Pet jahača apokalipse, šest mjeseci kasnije

Pandemija je socijalni koliko i epidemiološki problem. U tekstovima koje sam objavio od početka pandemije inzistirao sam na sagledavanju svih socijalnih aspekata pandemije. Tako je nastala ideja o pet jahača apokalipse. Ideja je pronašla mjesto i u podnaslovu knjige Koronaekonomika, koju sam napisao s Kristijanom Kotarskim. Postavlja se pitanje jašu li jahači danas, gotovo sedam… Nastavi čitati "%s"

Aleje velikana

Objavljeno

U Skandinaviji me uvijek osupne jednostavnost groblja. Slika je sa Islanda pred nekoliko godina. Tipično skandinavsko groblje: bio si, odradio svoje, hvala, sretan put. Uredno, lijepo održavano, na lijepome mjestu, i to je otprilike to – kako i priliči svršetku. Daleko na zapadu je slično. Sjećam se jedne šetnje grobljem na periferiji Dublina kada sam… Nastavi čitati "%s"

O razumijevanju poduzetništva u Hrvata

Objavljeno

Javna rasprava o prodaji gejming kompanije Nanobit investitoru iz Švedske za oko milijardu kuna još jednom je pokazala da se u našemu društvu slabo razumije poduzetništvo i kapitalizam. Stoga nije naodmet ponoviti osnove, ali ovoga puta polako i argumentirano, jer su i neki kritičari pokušali argumentirati svoje stavove bez pretjerane galame. Stoga je ovo možda… Nastavi čitati "%s"