EJS specijal: Koronakriza, paternalizam, liberalizam i rast uloge države

Pri kraju serije Ekonomika javnog sektora Šimović i Deskar-Škrbić objašnjavaju zašto će korona kriza dodatno ojačati i proširiti državne sektore u cijelom svijetu - jer takva strategija ima snažnu potporu građana i jer se nikada u povijesti nakon ovakvih šokova javni sektori nisu smanjivali nego su se povećavali, odnosno ostajali su na povećanim razinama aktivnosti kao u vrijeme šoka… Nastavi čitati "%s"

Kako pomiriti nepomirljivo: nadziranje građana i demokratski standardi u doba korona virusa

Predrag Bejaković istražuje je li moguća demokratska kontrola sustava s mnoštvom osobnih podataka koji bi se mogli koristiti u svrhu učinkovitije borbe protiv korona virusa. Ukazuje na manje poznatu stranu "uspješne" karantene iz Wuhana kao što je prokazivanje susjeda vlastima i zaključuje da sve što može koristiti vlasti da nazire građane može služiti i građanima da nadziru vlast… Nastavi čitati "%s"

Koronaekonomika (VIII): raspad EU, “konačno”?

U tekstu koji objašnjava kako se dinamika pandemije povezuje sa šokom u gospodarstvu identificirao sam pet ideja koje je širenje straha od koronavirusa katapultiralo na površinu: (1) zagovaranje čvrste ruke – suspenzija demokracije, (2) „helikopterski novac“, (3) povratak socijalizmu ili jačanje državnog kapitalizma, (4) strategija samodostatnosti i (5) teška kompromitacija i/ili raspad EU, uslijed čega će… Nastavi čitati "%s"

Hrvati su disciplinirani, ne tražite velikog brata

Objavljeno

Google omogućuje praćenje kretanja ljudi uz pomoć satelitske geolokacije. Analiza pokazuje da su Hrvati do kraja ožujka bili vrlo disciplinirani. Također, srušena je predrasuda o “nedisciplinarnim Dalmatincima” naspram “discipliniranih kontinentalaca”. Podaci se odnose na razdoblje do kraja ožujka. Ovdje je poveznica na izvor podataka. Prvo pogledajte nekoliko jednostavnih prikaza, a nakon toga slijedi rasprava o… Nastavi čitati "%s"