Ekonomski liberalizam je najveći nacionalizam (patriotizam)

Liberalizmu se često prigovara zbog kozmpolitizma i anacionalnosti. Međutim, anti-liberalne politike najčešće prikrivaju preraspodjelu u korist užih interesnih skupina što nanosi štetu zajednici. Nacionalizam se često koristi kao krinka za politike koje ne doprinose nacionalnom razvitku. Ekonomski liberalizam, s druge strane, može značiti najveći nacionalizam (patriotizam).… Nastavi čitati "%s"

Fed – ciljevi, moć i vanjska ograničenja

Janet Yellen je otišla s čela Fed-a, a Jerome Powell dolazi danas u 9 sati po tamošnjem vremenu. Umjesto uobičajenih personaliziranih prikaza povodom promjena na čelu institucija, Darko Oračić je napisao raspravu o moćima Fed-a. To je najvažnija tema za bivšu guvernerku i novog guvernera: je li podbačaj stope inflacije posljedica nedostatka moći ili preoprezne monetarne politike američke središnje banke? … Nastavi čitati "%s"

Plivaju li nacionalna gospodarstva sinkronizirano unutar EU

Usklađenost poslovnih ciklusa zemalja članica eurozone jedna je od ključnih pretpostavki teorije optimalnog valutnog područja. Riječ je o nužnom uvjetu kako bi odricanje od monetarnog suvereniteta nosilo što manje troškova za domaće gospodarstvo. Kada kažemo da su poslovni ciklusi dvaju ili više zemalja usklađeni, to znači da se istovremeno kreću kroz iste faze ciklusa ekonomske… Nastavi čitati "%s"

Egalitarizam na periferiji

Objavljeno

Je li egalitarizam odnosno egalitarni sindrom jedan od kočničara razvoja u Hrvatskoj? Ako egalitarizam postoji u svim društvima (dovoljno se sjetiti Skandinavije), zašto bi u našem i u onima sličnim nama bio percipiran kao kočnica razvoja? Vuk Vuković objašnjava da se egalitarizam manifestira različito u zemljama europske jezgre i periferije kojoj pripada i Hrvatska. Ubrzana industrijalizacija na periferiji u 20. stoljeću značila je da se mentalitet nije stigao prilagoditi (evoluirati) kao u jezgri gdje je razvoj počeo najmanje stotinu godina ranije i odvijao se sporije pa je bilo vremena za prilagodbu kroz generacije… Nastavi čitati "%s"

200 godina razvoja željeznice

U novom tekstu iz serije o ekonomskoj povijesti Ivo Bićanić istražuje razvoj željeznica i pronalazi šest paralela s danas otvorenim pitanjima ekonomskog razvoja: (1) slični tehnološki preduvjeti za polet jednog sektora, (2) neuspjeh tržišnih rješenja i (3) mrežni efekti, (4) jačanje uloge države, (5) važna uloga životnog ciklusa proizvoda i (6) tehnološki napredak koji izaziva strukturne deformacije… Nastavi čitati "%s"

Ekonomske i političke slobode su na istoj strani

Objavljeno

Šonje je u jedan tekst sažeo svoja dosadašnja razmatranja o odnosu ekonomskih i političkih sloboda. I jedne i druge slobode se povećavaju kroz pokušaje i pogreške, ali uz što manje strasti, ideoloških sukoba i što više pragmatičnog traženja dobrih razloga za rješavanje ekonomskih problema. Tako su danas razvijene zemlje napredovale kroz pralelno širenje ekonomskih i političkih sloboda, pa možda još nije kasno za Hrvatsku da pokuša ponoviti taj razvojni put.… Nastavi čitati "%s"