Ekonomski liberalizam je najveći nacionalizam (patriotizam)

Liberalizmu se često prigovara zbog kozmpolitizma i anacionalnosti. Međutim, anti-liberalne politike najčešće prikrivaju preraspodjelu u korist užih interesnih skupina što nanosi štetu zajednici. Nacionalizam se često koristi kao krinka za politike koje ne doprinose nacionalnom razvitku. Ekonomski liberalizam, s druge strane, može značiti najveći nacionalizam (patriotizam).… Nastavi čitati "%s"

Egalitarizam na periferiji

Objavljeno

Je li egalitarizam odnosno egalitarni sindrom jedan od kočničara razvoja u Hrvatskoj? Ako egalitarizam postoji u svim društvima (dovoljno se sjetiti Skandinavije), zašto bi u našem i u onima sličnim nama bio percipiran kao kočnica razvoja? Vuk Vuković objašnjava da se egalitarizam manifestira različito u zemljama europske jezgre i periferije kojoj pripada i Hrvatska. Ubrzana industrijalizacija na periferiji u 20. stoljeću značila je da se mentalitet nije stigao prilagoditi (evoluirati) kao u jezgri gdje je razvoj počeo najmanje stotinu godina ranije i odvijao se sporije pa je bilo vremena za prilagodbu kroz generacije… Nastavi čitati "%s"

200 godina razvoja željeznice

U novom tekstu iz serije o ekonomskoj povijesti Ivo Bićanić istražuje razvoj željeznica i pronalazi šest paralela s danas otvorenim pitanjima ekonomskog razvoja: (1) slični tehnološki preduvjeti za polet jednog sektora, (2) neuspjeh tržišnih rješenja i (3) mrežni efekti, (4) jačanje uloge države, (5) važna uloga životnog ciklusa proizvoda i (6) tehnološki napredak koji izaziva strukturne deformacije… Nastavi čitati "%s"

Ekonomske i političke slobode su na istoj strani

Objavljeno

Šonje je u jedan tekst sažeo svoja dosadašnja razmatranja o odnosu ekonomskih i političkih sloboda. I jedne i druge slobode se povećavaju kroz pokušaje i pogreške, ali uz što manje strasti, ideoloških sukoba i što više pragmatičnog traženja dobrih razloga za rješavanje ekonomskih problema. Tako su danas razvijene zemlje napredovale kroz pralelno širenje ekonomskih i političkih sloboda, pa možda još nije kasno za Hrvatsku da pokuša ponoviti taj razvojni put.… Nastavi čitati "%s"